Vyberte stránku

NAŠE SLUŽBY

požárně bezpečnostní řešení

Projektová činnost ve výstavbě je naší hlavní činností. Řešíme projekty od úvodních konzultací ke studiím až po dokumentaci pro provedení stavby, včetně dodatečných stavebních povolení nebo revizních posouzení.

Požárně bezpečnostní řešení stavby musí být zpracováno pro každou novostavbu nebo změnu stavby podléhající ohlášení stavby nebo stavebnímu povolení podle stavebního zákona. Je požadováno i pro územní řízení.

Požárně bezpečnostní řešení může dál podléhat schvalovacímu procesu u Hasičského záchranného sboru ČR v závislosti na velikosti a typu objektu.

audity staveb
Nabízíme zpracování auditu požární bezpečnosti u již existujících staveb. Audit je komplexní zmapování stávajícího stavu objektu z hlediska požární bezpečnosti. Zahrnuje kompletaci dostupné dokumentace a zjištění nesrovnalostí vůči současnému stavu. Výstupem, je jediný ucelený dokument s platnými požadavky na požární bezpečnost stavby včetně návrhů opatření pro narovnání zjištěných nedostatků.

Audity se zpracovávají obvykle u větších objektů či areálů, kde v průběhu provozu došlo k vícero dílčím změnám. Mnoho, byť správně provedených, úprav s různými požadavky se postupem času stávají nepřehlednými a dávají tak prostor pro zbytečné chyby.

konzultace k projektu i stavbě

Pomůžeme s upřesňováním detailů požárně bezpečnostních opatření v procesu plánování i realizace výstavby, popř. najdeme alternativní řešení.

Pomůžeme s výběrem a umístěním prostředků požární ochrany či bezpečnostního značení nebo upřesníme obecně formulované požadavky ve vztahu ke konkrétními výrobku.

organizační činnost požární ochrany

Nabízíme zpracování veškeré dokumentace požární ochrany požadované pro daný provoz, včetně aktualizací nebo revizí stávajících dokumentů a navazujícího školení zaměstnanců.

Součástí organizační činnosti PO je také koordinovaná pomoc při přípravě ke kontrolám Hasičského záchranného sboru a při nápravě zjištěných nedostatků.

Zajistíme komunikaci s kontrolními orgány státní správy při procesech získávání povolení či schválení.

požárně bezpečnostní řešení

Projektová činnost ve výstavbě je naší hlavní činností. Řešíme projekty od úvodních konzultací ke studiím až po dokumentaci pro provedení stavby, včetně dodatečných stavebních povolení nebo revizních posouzení.

Požárně bezpečnostní řešení stavby musí být zpracováno pro každou novostavbu nebo změnu stavby podléhající ohlášení stavby nebo stavebnímu povolení podle stavebního zákona. Je požadováno i pro územní řízení.

Požárně bezpečnostní řešení může dál podléhat schvalovacímu procesu u Hasičského záchranného sboru ČR v závislosti na velikosti a typu objektu.

audity staveb
Nabízíme zpracování auditu požární bezpečnosti u již existujících staveb. Audit je komplexní zmapování stávajícího stavu objektu z hlediska požární bezpečnosti. Zahrnuje kompletaci dostupné dokumentace a zjištění nesrovnalostí vůči současnému stavu. Výstupem, je jediný ucelený dokument s platnými požadavky na požární bezpečnost stavby včetně návrhů opatření pro narovnání zjištěných nedostatků.

Audity se zpracovávají obvykle u větších objektů či areálů, kde v průběhu provozu došlo k vícero dílčím změnám. Mnoho, byť správně provedených, úprav s různými požadavky se postupem času stávají nepřehlednými a dávají tak prostor pro zbytečné chyby.

konzultace k projektu i stavbě

Pomůžeme s upřesňováním detailů požárně bezpečnostních opatření v procesu plánování i realizace výstavby, popř. najdeme alternativní řešení.

Pomůžeme s výběrem a umístěním prostředků požární ochrany či bezpečnostního značení nebo upřesníme obecně formulované požadavky ve vztahu ke konkrétními výrobku.

organizační činnost požární ochrany

Nabízíme zpracování veškeré dokumentace požární ochrany požadované pro daný provoz, včetně aktualizací nebo revizí stávajících dokumentů a navazujícího školení zaměstnanců.

Součástí organizační činnosti PO je také koordinovaná pomoc při přípravě ke kontrolám Hasičského záchranného sboru a při nápravě zjištěných nedostatků.

Zajistíme komunikaci s kontrolními orgány státní správy při procesech získávání povolení či schválení.