Vyberte stránku

O NÁS

zaměřeni na bezpečnější budoucnost

S vášní pro inovace a bezpečnost, naše firma přináší nový pohled na požární bezpečnost staveb. Naším posláním je ochránit a vylepšovat prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme, a to díky naší odbornosti a přístupu zaměřenému na detail.

o nás

Specializujeme se na požární bezpečnost staveb. Naše činnost zahrnuje analýzy a plánování ve výrobních i nevýrobních typech budov a infrastruktur, včetně navazující provozní dokumentace požární ochrany.

Nabízíme individuální přístup k Vaši projektům. Vždy hledáme tu nejefektivnější variantu kombinací prvků aktivní i pasivní prevence, stavebních nebo organizačních opatření v odpovídajících investičních hladinách. Vše v souladu s platnými právními předpisy.

Důraz klademe na dodržováním termínů v kombinaci se zájmem rychle a efektivně řešit každý problém. Máme k dispozici síť kolegů z různých stavebních oborů pro zajištění optimálních řešení a požadovaných standardů.

KDO JSME

Hedvika Šikulová
jednatelka
autorizovaný inženýr pro PBS
Veronika Muchová
technická asistentka
Jitka Briežniková
OZO k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP
autorizovaný inženýr pro PBS
externí odborný člen teamu

CO O NÁS ŘÍKAJÍ NAši klienti

S paní Ing. Šikulovou spolupracuji už přes 6 roků. Jí zpracované požárně bezpečností řešení staveb nebo informace, které mě podává k problematice požární ochrany staveb jsou vždy vysoce odborně zpracované nebo podané. Ještě jsem nezaznamenal problém při posuzování PBŘ na Hasičském záchranném sboru. Doporučuji.

samostatný projektant

Ing. Milan Skoumal, Měrunice

Naše firma KPP – komplexní projektové práce,  spolupracuje s paní inženýrkou  Hedvikou  Šikulovou již více než dva roky k velké spokojenosti. Jsme firma založená v roce 1991 a vystřídali jsme již mnoho spolupracovníků v oboru požární ochrany. S paní inženýrkou jsme velice spokojeni.  Má velký rozsah znalostí a je schopná zpracovat kvalitně požárně bezpečnostní řešení na jakkoliv velkou zakázku, od rodinného domu, přes bytový dům, malé a střední provozovny, až po průmyslovou halu.

Její rady při přípravě jednotlivých zakázek jsou neocenitelné a usnadňují nám práci dřív, než  by došlo k zásadním problémům. Rychle reaguje na všechny změny norem a předpisů a v předstihu na ně upozorňuje.  Je důsledná a požárně bezpečnostní řešení stavby odevzdává vždy včas a v nejvyšší kvalitě. Její řešení je obvykle napoprvé akceptováno u orgánů státní zprávy, to je skutečnost pro nás jako projektanty naprosto zásadní, kdy můžeme vše potřebné bezodkladně zapracovat do konečné fáze projektu a mnohdy, díky konzultacím nad rozpracovaným projektem už v projektu zapracované je. Paní inženýrka  drží dohodnuté termíny a cenu, i když dochází z její strany občas k nutnému navýšení obsahu práce /Dle požadavků HZS/. Když je to nutné je schopna rychle zareagovat a dopracovat projekt i v časové tísni. Této její služby si vážíme a  snažíme se  využívat ji co nejméně, pouze opravdu v krajní nouzi.

Že se jedná o výjimečného odborníka svědčí i ta skutečnost, že spojení na paní inženýrku si architekti předávají pouze,  neradi, aby  paní inženýrka měla  čas na jejich  vlastní  zakázky.

Naše firma získala spojení na paní inženýrku od firmy MMM architekti –  ing. arch. Pavlíny Macháčkové, kdy naše firmy na některých akcích fúzovaly.

KPP – komplexní projektové práce, Praha

Ing. arch Iva Knappová

S firmou VIKAPO, s.r.o., potažmo s Ing. Šikulovou spolupracuji již dva roky. Velice mě těší nejen samotná profesionalita spolupráce, ale i vstřícnost a ochota řešit pracnější aspekty projektové dokumentace. Pí. Šikulová je ochotná vše řešit operativně hned telefonicky a pokud se jedná o podrobnější řešení, nebrání se ani osobnímu setkání. Jsem ráda, že sídlí v blízkosti naší firmy, tudíž komunikace probíhá velice rychle. Na jedné zakázce jsme řešili problematiku zařízení pro odtah tepla a kouře (ZOTK), kterou mi zpracovala v rámci projektu požárně bezpečnostního řešení objektu. Vždy mi zpracované požárně bezpečnostní řešení přišlo včas, dle sjednaného termínu. Vzhledem k dosavadním zkušenostem mohu jen doporučit! Takových projektantů už se moc nevidí, je radost s pí Šikulovou pracovat.

Vedoucí ateliéru profesí, projektant pozemních staveb

Ing. arch. Veronika Kašparová